Werknemer moet kosten van opleiding tot bedrijfsarts aan werkgever terugbetalen

Werknemer moet kosten van opleiding tot bedrijfsarts aan werkgever terugbetalen

Een arbodienst die voor een werknemer de kosten van de opleiding tot bedrijfsarts had betaald, mocht die kosten van de werknemer op basis van de tussen partijen gesloten overeenkomst terugvorderen toen de werknemer uit dienst ging, ondanks dat het ging om een opleiding die noodzakelijk was voor de functie van de werknemer.

In 2020 neemt een arbodienst een arts in dienst. In de arbeidsovereenkomst is bepaald dat de werknemer de opleiding tot geregistreerd bedrijfsarts dient te volgen omdat die noodzakelijk is voor de functie die de werknemer gaat uitoefenen. De werkgever zal de kosten van de opleiding (€ 47.000) betalen. Afgesproken wordt dat de werknemer bij uitdiensttreding binnen vier jaar na het einde van de opleiding een deel van de opleidingskosten aan de werkgever moet terugbetalen. Het deel dat moet worden terugbetaald neemt af met elk jaar dat is verstreken na het einde van de opleiding. De werknemer moet dan niet alleen de opleidingskosten terugbetalen maar ook de kosten van supervisie en intervisie door de werkgever en de kosten van de werktijd die hij aan zijn opleiding mag besteden (acht uur per week).
Als de werknemer per 1 februari 2022 de arbeidsovereenkomst opzegt om bij een andere arbodienst in dienst te treden, ontstaat een geschil over de terugbetalingsverplichting van de werknemer, dat aan de kantonrechter wordt voorgelegd. De arbodienst claimt terugbetaling van een bedrag van bijna € 77.000. De kantonrechter verwerpt het meest verstrekkende verweer van de werknemer, inhoudend dat het studiekostenbeding nietig is vanwege de op 1 augustus 2022 in werking getreden wettelijke bepaling die inhoudt dat scholing die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie kosteloos door de werkgever dient te worden aangeboden. De kantonrechter wijst er daarbij op dat uit de wetsgeschiedenis van deze wetsbepaling blijkt dat onder verplichte scholing niet wordt verstaan de opleiding die een werknemer verplicht moet volgen voor het verkrijgen, behouden of vernieuwen van een beroepskwalificatie als bedoeld in de Europese beroepskwalificatierichtlijn. De opleiding “arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde” is in de bijlage bij die richtlijn genoemd als een zodanige opleiding.
De kantonrechter is van mening dat het studiekostenbeding ook in overeenstemming is met de jurisprudentie van de Hoge Raad die betrekking heeft op het terugbetalen van loon. Volgens die jurisprudentie moet (1) een periode worden vastgesteld waarin de werkgever geacht wordt te profiteren van de kennis die de werknemer met de studie heeft behaald, (2) bepaald worden dat de werknemer een terugbetalingsverplichting heeft tijdens deze periode en (3) de terugbetalingsverplichting verminderen naar evenredigheid van de hierboven genoemde periode.
Wel is de kantonrechter van mening dat de kosten van supervisie en intervisie door de werkgever voor de werknemer niet op tijd duidelijk zijn geweest, zodat deze worden verlaagd van € 40.000 naar € 10.000.
Tenslotte oordeelt de kantonrechter dat de terugvordering niet in strijd is met goed werkgeverschap en dat deze ook niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Daarbij speelt een rol dat de werknemer als bedrijfsarts goede baan- en salarisperspectieven heeft, dat de werkgever bereid is de werknemer terug in dienst te nemen of om een betalingsregeling met de werknemer te treffen en dat de nieuwe werkgever mogelijk een deel van de kosten voor zijn rekening wil nemen.
Uiteindelijk moet de werknemer ruim € 45.000 terugbetalen.

bron : https://www.vanzijl-advocaten.nl/artikelen/arbeidsrecht-actueel/werknemer-moet-kosten-van-opleiding-tot-bedrijfsarts-aan-werkgever-terugbetalen

7 Reactie's
 • เว็บหวยออนไลน์ บาทละ 1000
  Geplaatst op 09:22h, 08 februari

  … [Trackback]

  […] There you can find 30748 additional Information on that Topic: vanderzwaard.nl/2023/02/24/werknemer-moet-kosten-van-opleiding-tot-bedrijfsarts-aan-werkgever-terugbetalen/ […]

 • เครื่องกรองน้ำโคเวย์
  Geplaatst op 09:25h, 08 februari

  … [Trackback]

  […] Info on that Topic: vanderzwaard.nl/2023/02/24/werknemer-moet-kosten-van-opleiding-tot-bedrijfsarts-aan-werkgever-terugbetalen/ […]

 • เชื่อมสแตนเลส
  Geplaatst op 03:13h, 29 februari

  … [Trackback]

  […] There you will find 10225 additional Information on that Topic: vanderzwaard.nl/2023/02/24/werknemer-moet-kosten-van-opleiding-tot-bedrijfsarts-aan-werkgever-terugbetalen/ […]

 • ราคาบอลวันนี้
  Geplaatst op 11:08h, 18 april

  … [Trackback]

  […] Read More Info here on that Topic: vanderzwaard.nl/2023/02/24/werknemer-moet-kosten-van-opleiding-tot-bedrijfsarts-aan-werkgever-terugbetalen/ […]

 • kayak
  Geplaatst op 01:24h, 21 juni

  … [Trackback]

  […] Find More here to that Topic: vanderzwaard.nl/2023/02/24/werknemer-moet-kosten-van-opleiding-tot-bedrijfsarts-aan-werkgever-terugbetalen/ […]

 • กล่องแพคเกจ
  Geplaatst op 02:26h, 22 juni

  … [Trackback]

  […] Here you can find 5734 more Info to that Topic: vanderzwaard.nl/2023/02/24/werknemer-moet-kosten-van-opleiding-tot-bedrijfsarts-aan-werkgever-terugbetalen/ […]

 • https://gotartwork.com/Blog/embracing-the-thrills-exploring-free-casino-games-and-online-casino-bonuses/184141/
  Geplaatst op 01:53h, 10 juli

  … [Trackback]

  […] Read More to that Topic: vanderzwaard.nl/2023/02/24/werknemer-moet-kosten-van-opleiding-tot-bedrijfsarts-aan-werkgever-terugbetalen/ […]

Geef een reactie