Ondersteuning bij NIWO verklaring in de regio Den Haag

Bedrijfsbegeleiding

NIWO vergunning

Wij begeleiden u graag bij het aanvragen van een NIWO verklaring.

NIWO staat voor Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie. De NIWO vergunning voor transportbedrijven die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg. Wanneer u tegen betaling goederen van derden vervoert, of wanneer u goederen vervoert in een voertuig met een laadvermogen van meer dan 500 kilo, moet u een NIWO verklaring aanvragen.

Vier kwaliteitseisen

Om de NIWO vergunning te verkrijgen moet u als transportbedrijf voldoen aan vier, in de wet omschreven, kwaliteitseisen. Te weten: kredietwaardigheid, betrouwbaarheid, vakbekwaamheid en reële vestiging. Tijdens het aanvragen van de NIWO vergunning wordt uw onderneming op deze punten gecontroleerd. Iedere vijf jaar moet u de vergunning verlengen en wordt uw transportbedrijf opnieuw geherkwalificeerd.

Kredietwaardigheid

Voor de aanvraag- en verlenging van de NIWO vergunning voor het beroepsgoederenvervoer moet de transportondernemer aantonen dat hij over voldoende risicodragend kapitaal beschikt. Het risicodragend kapitaal wordt bepaald door het aantal voertuigen, waarvoor vergunning is verleend. Voor het eerste voertuig € 9.000 en voor ieder volgende € 5.000.

Vanaf 1 januari 2015 worden zogeheten risicobedrijven jaarlijks op kredietwaardigheid getoetst. Een risicobedrijf zal dit aan de hand van financiële gegevens, zoals een jaarrekening, een vermogensopstelling of een belastingaangifte moeten aantonen. Van een risicobedrijf is sprake als het risicodragend vermogen is aangevuld met een achtergestelde lening of als de solvabiliteitsratio (eigen vermogen t.o.v. totale vermogen) lager is dan 20%.

Voor een bestaande onderneming volstaan de meest recente jaarcijfers voorzien van een verklaring van een NOAB administratiekantoor of het Register van Belastingadviseurs die daartoe bevoegd is, zoals Van der Zwaard Administratieconsulenten in Den Haag.

Risicobedrijf

Sinds begin 2015 stelt de NIWO bij iedere aanvraag en verlenging opnieuw de financiële draagkracht van uw organisatie vast. Wordt het eigen vermogen van uw organisatie aangevuld met een achtergestelde lening of is het solvabiliteitsratio (eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen) minder dan 20%? Dan kunt u aangemerkt worden als ‘risicobedrijf’. U wordt in dit geval niet eens in de vijf, maar eens per jaar gecontroleerd.

NIWO vergunning aanvragen
Wilt u een NIWO vergunning aanvragen en bent u op zoek naar een administrateur en belastingadviseur in de regio Den Haag, Rotterdam of Amsterdam, voor het begeleiden van uw administratie, samenstellen van uw (tussentijdse) cijfers en fiscale aangiften? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!

Direct aan de slag? Bel ons en we praten verder!