Dreigend Faillissement

Failliet, wat nu?

Een faillissement zult u uiteraard te allen tijde willen vermijden. Bent u ondernemer en is er sprake van een dreigend faillissement? Neem dan contact op met Van der Zwaard. Wij hebben ervaring met corporate recovery en zullen samen met u nagaan hoe u hier weer bovenop komt. In het ergste geval is een faillissement niet te vermijden. In dat geval informeren wij u graag over hoe een faillissement precies in zijn werking gaat.

Een dreigend faillissement, wat te doen?

Er kunnen zich situaties voordoen waarin uw onderneming in gevaar komt. Dit is een risico van het ondernemen en niet altijd kunt u hier zelf iets aan doen. Belangrijk is dat er in een dergelijke situatie snel actie ondernomen wordt. Bij Van der Zwaard kunnen we de problemen met u analyseren en gaan we na welke mogelijke oplossingen er zijn. In veel gevallen zal een combinatie van diverse maatregelen de oplossing zijn. Hierbij kunt u denken aan een herfinanciering, reorganisatie, een crediteurenakkoord, een doorstart en het stopzetten van de activa.

Wij beschermen uw belangen

Indien er acute problemen ontstaan, dan zijn wij in staat om snel te handelen en om uw belangen te behartigen. Mocht een faillissement niet langer vermijdbaar zijn, dan kunnen wij u bijvoorbeeld helpen bij het indienen van een faillissementsaanvraag. Ook indien er bijvoorbeeld een beslaglegging dreigt of daadwerkelijk plaatsvindt, kunt u contact met ons opnemen. Wij gaan dan meteen voor u na wat we kunnen doen om uw belangen te behartigen.

Wanneer schakelt u hulp in bij een dreigend faillissement?

Merkt u dat de bedrijfsresultaten minder worden? Of heeft u liquiditeitsproblemen? Wacht u dan niet te lang om hulp bij faillissement in te schakelen. Hoe eerder u ingrijpt, hoe groter de kans dat uw onderneming gered kan worden. Doordat wij ervaring hebben met bedrijven in nood, weten wij wat we kunnen verwachten en hoe we uw onderneming kunnen helpen. Onze kosten verdient u dan ook meerdere malen terug.

Direct aan de slag? Bel ons en we praten verder!