De jaarrekening is een financieel verslag van je bedrijf

Jaarrekening

Jaarrekening laten opstellen

Wat is een jaarrekening?

De jaarrekening is een financieel verslag van je bedrijf. Daarin staat wat je hebt gedaan in een boekjaar en de financiële prestaties van je zakelijke activiteiten. De jaarrekening bestaat uit de balans (de waarde van je bezittingen, schulden en eigen vermogen), winst- en verliesrekening en een directieverslag met een schriftelijke toelichting op de bedrijfsactiviteiten.

Voor wie is de jaarrekening verplicht?
Heb je een besloten vennootschap (BV) of naamloze vennootschap (NV) dan ben je verplicht om een jaarrekening op te (laten) stellen en te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Ook stichtingen, verenigingen, coöperatie/waarborgmaatschappijen zijn jaarrekeningplichtig. Ben je ZZP’er en heb je financiering nodig van de bank, dan is een jaarrekening een goed middel om de bank te overtuigen.

Hoe en wanneer lever je de jaarrekening in?

Vanaf boekjaar 2016 is het verplicht om je jaarrekening digitaal aan te leveren. Doe dit uiterlijk 8 dagen na vaststelling. Opsturen via fysieke post naar de Kamer van Koophandel (KvK) is niet meer mogelijk. Digitaal aanleveren kan via de website van de KvK of via jaarrekeningsoftware in SBR. Bij ons NOAB administratiekantoor in Den Haag leveren wij de publicatiecijfers digitaal aan.

Direct aan de slag? Bel ons en we praten verder!