De jaarrekening is een financieel verslag van je bedrijf

Jaarrekening

Jaarrekening laten opstellen

Wat is een jaarrekening?

De jaarrekening is een financieel verslag van je bedrijf. Daarin staat wat je hebt gedaan in een boekjaar en de financiële prestaties van je zakelijke activiteiten. De jaarrekening bestaat uit de balans (de waarde van je bezittingen, schulden en eigen vermogen), winst- en verliesrekening en een directieverslag met een schriftelijke toelichting op de bedrijfsactiviteiten.

Voor wie is de jaarrekening verplicht?
Heb je een besloten vennootschap (BV) of naamloze vennootschap (NV) dan ben je verplicht om een jaarrekening op te (laten) stellen en te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Ook stichtingen, verenigingen, coöperatie/waarborgmaatschappijen zijn jaarrekeningplichtig. Ben je ZZP’er en heb je financiering nodig van de bank, dan is een jaarrekening een goed middel om de bank te overtuigen.

Hoe en wanneer lever je de jaarrekening in?

Vanaf boekjaar 2016 is het verplicht om je jaarrekening digitaal aan te leveren. Doe dit uiterlijk 8 dagen na vaststelling. Opsturen via fysieke post naar de Kamer van Koophandel (KvK) is niet meer mogelijk. Digitaal aanleveren kan via de website van de KvK of via jaarrekeningsoftware in SBR. Bij ons NOAB administratiekantoor in Den Haag leveren wij de publicatiecijfers digitaal aan.

Hoe bereid je de jaarrekening voor?

Wil je snel en goed de jaarrekening op (laten) stellen, dan is het essentieel dat je administratie bij is. Dus dat je alle inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar netjes hebt geregistreerd. Het klinkt een open deur, maar veel ondernemers houden de administratie niet nauwkeurig bij.

Dat is zonde omdat je met de moderne boekhoudtools je administratie eenvoudig actueel bij kunt houden, bij NOAB Administratiekantoor Van der Zwaard in Den Haag kunnen onze administrateurs je daarbij helpen of je gehele administratie volledig uit handen nemen. Uiteraard kijken onze belastingadviseurs wij ook naar de fiscale mogelijkheden, door ons lidmaatschap bij het Register voor Belastingadviseurs (RB) en permanente educatie zijn onze adviseurs altijd op de hoogte van de laatste fiscale ontwikkelingen.

Tussentijdse cijfers

Uw jaarcijfers mogen nooit een verrassing zijn. Als ondernemer wilt u op de hoogte zijn van de financiële gezondheid van uw bedrijf. Wanneer u continu op de hoogte bent, is het makkelijker bij te sturen als de situatie daar om vraagt.

Wij leveren u graag op regelmatige basis uw tussentijdse cijfers. Indien u wenst, bespreken onze boekhouders en belastingadviseurs samen met u de tussentijdse resultaten. Dit kunnen we doen bij ons op NOAB administratiekantoor in Den Haag of bij u op locatie.

Direct aan de slag? Bel ons en we praten verder!