Nieuws

Een werknemer is op staande voet ontslagen omdat hij er in strijd met een verbod van nevenwerkzaamheden naast een full-time arbeidsovereenkomst nog twee andere arbeidsovereenkomsten op na houdt. De kantonrechter ontbindt met terugwerkende kracht de reeds beëindigde arbeidsovereenkomst wegens wanprestatie, waardoor de werknemer een deel...

Een werkgever had een werknemer als sanctie teruggeplaatst in een lagere functie. De werkgever moest dat echter van de kantonrechter ongedaan maken omdat er geen zwaarwichtig bedrijfsbelang was dat de eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst kon rechtvaardigen. Bij een groothandel in groente en fruit werkt sinds...

De arbeidsovereenkomst met een werkneemster werd door de kantonrechter ontbonden wegens een verstoorde arbeidsverhouding. De werkgever moest daarbij, bovenop de transitievergoeding, een billijke vergoeding betalen vanwege het feit dat de werkneemster arbeidsongeschikt was geworden als gevolg van verbaal en psychisch geweld van de werkgever. De...